An Analysis of Graduate Theses on Early Childhood Education: The Case of Turkey

Main Article Content

Yasemin Abalı Öztürk Mehmet Kaan Demir

Abstract

The primary concern of this study is to reveal the general tendencies of graduate on early childhood education in Turkey between 2005 and 2017. The corpus of the present research study consists of 182 graduate theses. The study relies on the retrieval of the desired data by document analysis through a systematic examination of the available theses by using a thesis examination form developed by the researchers. The results revealed that 85% of the authors were female and almost half of the supervisors were assistant professors and moreover 59% of the supervisors were female. The study also showed that a great majority of the examined theses contained 0-10 research problems, results and suggestions. It was also figured out in the study that the focal point of the theses are majorly qualifications of preschool teachers, characteristics and tendencies of parents, effects of different approaches/methods on early childhood education, characteristics of children in early childhood education or at preschool age. It was observed that 68.1% of 182 graduate theses were quantitative studies and that the least employed research method was observation (0.5%), case study (1.1%), interview (1.6%) and phenomenological method (1.6%), while the most frequently administered data collection tool, accounting for 65%, was questionnaire.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ABALI ÖZTÜRK, Yasemin; DEMIR, Mehmet Kaan. An Analysis of Graduate Theses on Early Childhood Education: The Case of Turkey. International Electronic Journal of Elementary Education, [S.l.], v. 10, n. 5, p. 583-590, july 2018. ISSN 1307-9298. Available at: <https://www.iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/485>. Date accessed: 21 july 2019.
Section
Articles

References

AÇEV-ERG, (2013). Erken çocukluk eğitimi ve “4+4+4” düzenlemesi, anne çocuk eğitim vakfı ve eğitim reformu girişimi. https://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/ACEV.ERG_ECE_PolitikaRaporu.
Ahi, B., & Kıldan, A. O. (2013). Türkiye’de okul öncesi eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(27), 23-46.
Altun, D., Şendil, Ç. Ö., & Şahin İ. T. (2011). Investigating the national dissertation and thesis database in the field of early childhood education in Turkey. Procedia Social and Behavioral Sciences, 12, 483-492.
Bertan, M., Haznedaroğlu, D., Koln, P., Yurdakök, K., & Güçiz, B., D. (2009). Ülkemizde erken çocukluk gelişimine ilişkin yapılan çalışmaların derlenmesi (2000-2007). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 52, 1-8.
Birol, Y. (2013). Bilimsel araştırmanın temelleri. S. Baştürk (Eds.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri (pp. 1-31). Ankara: Vize Yayıncılık.
Bozan, M. (2012). Lisansüstü eğitimde nitelik arayışları. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2), 177-187.
Can Yaşar, M., & Aral, N. (2011). Türkiye’de okul öncesinde drama alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 70-90.
Creswell, J.W. (2006). Understanding Mixed Methods Research, 01-Creswell (Designing)-45025.qxd 5/16/2006; http://www.sagepub.com/upm-data/10981_Chapter_1.pdf
Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası. https://yolharitasi.yok.gov.tr/docs/YolHaritasi.pdf.
Durukan, H., Atalay, Y., & Şen, S. N. (2015). Türkiye’de 2000-2014 yılları arasında okul öncesi eğitimi Alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 62-77.
Eğitim-Bir-Sen. (2010). Gelecek için eğitim raporu. Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 41. Ankara: Gözde Matbaacılık.
Ertürk, H.G., Özen Altınkaynak, Ş., Veziroğlu, M., & Erkan, S. (2014). Okul öncesi öğretmenlerin üniversite deneyimlerinin mesleki yaşantılarına etkisine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 897-908.
Gök, M. (2015). Türkiye'de lisansüstü eğitim, araştırmacı sayısı, araştırma görevlileri sorunları ve çözüm önerileri. Journal of Higher Education, 5(2), 57-64.
Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methodsresearch: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14-26.
Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87.
Kaytaz, M. (2005). A Cost Benefit Analysis of Preschool Education in Turkey. İstanbul: Mother Child Education Foundation.
Kaytez, N., & Durualp, E. (2014). Türkiye’de okul öncesinde oyun ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 110-122.
Köse E. (2013). Bilimsel araştırma modelleri. R.Y. Kıncal (Eds.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri (pp. 99-122). Ankara: Nobel Yayıncılık.
Oral, I., Yaşar, D., & Tüzün, I. (2016). Her çocuğa eşit fırsat: Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminin Durumu ve Öneriler, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG), http://erg.sabanciuniv.edu//sites/erg.sabanciuniv.edu/files/ACEV-ERG.Rapor.01.02.16.bsk.pdf
ÖSYM (2015). 2014–2015 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri. Ankara: ÖSYM.
Özdemir, S.,Bacanlı, H., & Sözer, M. (2007). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim Ve Ilköğretim Sistemi: Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayını.
Taştepe, T., Öztürk Serter, G., Yurdakul, Y., Taygur Altuntaş, T., & Bütün Ayhan, A. (2016). Türkiye’de okul öncesi dönemde kaynaştırma konusunda yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 49, 501-514.
TEDMEM (2017). Güçlü Bir Başlangıç 2017: Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı. https://tedmem.org/mem-notlari/degerlendirme/guclu-bir-baslangic-2017-erken-cocukluk-egitimi-ve-bakimi.
TÜBİTAK (2010). 2011-2016 Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı. Ankara: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
YÖK (2015). Kararlar-Duyuru. 29 Mayıs, Ankara: YÖK.
https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2016/2016_T28_v2.pdf